Rahaston kuvaus

Varainhoitorahasto Pharos on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille. Jako osake- ja korkomarkkinoiden välillä on normaalitilanteessa noin 60/40. Osakepaino voi vaihdella välillä 40-80 %. Kahden edeltävän vuoden aikana osakepaino on ollut välillä 52-66 %. Sijoitukset tehdään pääosin kustannustehokkaisiin passiivisiin rahastoihin. Korkosijoituksia voidaan tehdä myös suoraan korkomarkkinoille. Pharoksen tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka vastaa hajautetun osakemarkkinasalkun (60 %) ja korkosalkun (40 %) tuottoa. 

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa sekä osake- että korkomarkkinoille. 

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin.

Riskit 

Rahaston merkittävimmät riskit ovat korko- ja osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvät markkinariskit. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.