Beskrivning av fonden 

Kapitalförvaltningsfonden Pharos är en blandfond som investerar på både ränte- och aktiemarknaderna. Fördelningen mellan aktie- och räntemarknaderna är 60/40 i en normalsituation. Andelen investeringar i aktier kan variera mellan 40 och 80 %. Under de två föregående åren har andelen investeringar i aktier varit 52–66 %. Investeringarna görs huvudsakligen i kostnadseffektiva passiva fonder. Ränteinvesteringar kan även göras direkt på räntemarknaderna. Pharos har som mål att ge investerare totalavkastning som motsvarar avkastningen på en diversifierad aktiemarknadsportfölj (60 %) och ränteportfölj (40 %). 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera på både aktie- och räntemarknaderna. 

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Risker 

De mest betydande riskerna för fonden är marknadsriskerna i anknytning till utvecklingen på ränte- och aktiemarknaderna. Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det valutakursrisk vid investeringar som inte är noterade i euro.