Rahaston kuvaus

Rahasto sijoittaa laadukkaiden yritysten osakkeisiin pitkällä yli 10 vuoden tähtäimellä. Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja se pyrkii ylittämään vertailuindeksinsä tuoton. Rahaston vertailuindeksissä pääpaino on suomalaisilla yhtiöillä, mutta aktiivisesti hallinnoitu rahasto voi poiketa vertailuindeksin mukaisesta jakaumasta. Phoebuksen tavoitteena on antaa sijoittajille hyvä pitkäjänteinen kokonaistuotto osakemarkkinoilta. 

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa osakemarkkinoille yli 10 vuoden tähtäimellä.   

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin.

Riskit 

Rahaston merkittävin riski on kohdemarkkinoiden ja -yritysten kehitykseen liittyvä markkinariski. Aktiiviseen salkunhoitoon liittyy aina myös riski siitä, että salkunhoitajan tekemät sijoitusvalinnat epäonnistuvat. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jota vastaan suojaudutaan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla.