Rahaston kuvaus

Rahasto sijoittaa lyhyisiin rahamarkkinasijoituksiin ja talletuksiin. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajalle lyhyiden korkomarkkinoiden mukainen kokonaistuotto. 

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa rahamarkkinasijoituksiin, kuten lyhyisiin korkosijoituksiin ja talletuksiin. 

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin.

Riskit 

Rahasto pyrkii pääoman säilyttämiseen ja rahamarkkinatuottoon. Rahamarkkinarahasto ei ole taattu sijoitus ja siihen tehty sijoitus poikkeaa talletukseen tehdystä sijoituksesta mm. siten, että siihen ei liity talletussuojaa. Rahastoon sijoitettu pääoma saattaa vaihdella. Rahasto ei turvaudu ulkopuoliseen tukeen taatakseen likviditeettinsä tai vakauttaakseen rahasto-osuuden arvon. Sijoittaja kantaa riskin pääoman menetyksestä. Rahamarkkinarahaston merkittävimmät riskit liittyvät korkosijoitusten liikkeeseenlaskijoiden velanmaksukykyyn ja talletuspankkien vakavaraisuuteen. Riskejä pyritään minimoimaan pitämällä sijoitukset lyhytkestoisina ja hyvälaatuisina.