Rahaston kuvaus

Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. 

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa hyvin hajautetusti Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille.  

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin.

Riskit 

Aasia Indeksirahaston merkittävin riski on kohdemarkkinoiden (etenkin Japanin, Australian ja Etelä-Korean) osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvä markkinariski. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten niihin liittyy myös valuuttakurssiriski. Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jolta suojaudutaan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla.  

Kestävyys

Rahasto pyrkii edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä jäljittelemällä osakeindeksiä, jonka ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyvät ominaisuudet toteutuvat rahaston sijoituksissa.