Rahaston kuvaus

Rahasto sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. 

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa hyvin hajautetusti Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille.   

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin.

Riskit 

Rahaston merkittävin riski on Yhdysvaltojen ja Kanadan osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvä markkinariski. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten niihin liittyy myös valuuttakurssiriski. Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jolta suojaudutaan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla.  

Kestävyys

Rahasto pyrkii edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä jäljittelemällä osakeindeksiä, jonka ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyvät ominaisuudet toteutuvat rahaston sijoituksissa.