Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Kortränta ESG är en korträntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar huvudsakligen i kortfristiga ränteobjekt med bra kreditbetyg noterade i euro i Europa och i OECD-länder. Placeringsobjekten utgörs huvudsakligen av företagscertifikat, bankcertifikat, obligationer med rörlig ränta och kort fast ränteperiod samt statsgaranterade obligationer. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i kortfristiga ränteobjekt på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 6 månader.

 Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med hållbarhetöversikten.