Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Kortränta är en korträntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar huvudsakligen i kortfristiga ränteobjekt med bra kreditbetyg noterade i euro i Europa och i OECD-länder. Placeringsobjekten utgörs huvudsakligen av företagscertifikat, bankcertifikat, obligationer med rörlig ränta och kort fast ränteperiod samt statsgaranterade obligationer. 


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i kortfristiga ränteobjekt på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 6 månader.

 
Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.


ESG


Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en ESG-analys. I ESG-analysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.


Bekanta dig med hållbarhetöversikten.