Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kuluttaja ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Sijoituskohteeksi valitaan kohtuullisesti arvostettuja, kansainvälisiä kulutusyhtiöitä. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-40 tarkoin valittua yhtiötä. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajalle, jotka haluavat sijoittaa kuluttajan arkipäivä -teeman mukaisesti toimiviin yrityksiin helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 7 vuoden sijoitusaikaa.

Riskit

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa kuluttaja-teeman mukaisesti. Tiettyyn teemaan keskittyneiden rahastojen arvonkehitys voi poiketa huomattavastikin osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. 

Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi rahaston sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu vastuullisuuskatsaukseen.