Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Hyvinvointi ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä, jotka hyötyvät ihmisen hyvinvointiin liittyvistä kehityssuunnista. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-40 tarkoin valittua yritystä. Rahaston sijoitukset painottuvat terveysalalle Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille tai sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa hyvinvointi-teeman mukaisesti toimiviin yrityksiin helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 7 vuoden sijoitusaikaa. 

Riskit

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa hyvinvointi-teeman mukaisesti. Tietyn teeman mukaan sijoittavien rahastojen arvonkehitys voi poiketa huomattavastikin osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.

Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi rahaston sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu kestävyyskatsaukseen täälät (pdf).  

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).