Portföljbeskrivning

Strategi 50 är ett placeringsobjekt som kan väljas till placeringsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen av avtalets sparbelopp. LokalTapiola Livbolag äger portföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Strategi 50 strävar efter avkastning genom att portföljens tillgångar diversifieras i aktieinvesteringar och investeringar i ränteinstrument. 50 % av portföljens tillgångar kan i en neutral situation bestå av aktieinvesteringar. Tillgångarna i portföljen kan placeras globalt.

För vem?

Strategi 50 lämpar sig för en långsiktig investerare, som är villig att hålla placeringsobjektet minst under den rekommenderade innehavstiden, som vill anlita en specialist för att bestämma respektive diversifiering i tillgångsklass, och som strävar efter bra avkastning genom att relativt balanserat investera på aktiemarknaderna och i investeringar i ränteinstrument.

Bekanta dig med faktablad

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår placeringsportföljens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med information om placeringsportföljens hållbarhet