Portföljbeskrivning

Kapitalförvaltning Europa Plus är ett placeringsobjekt som kan väljas till placeringsförsäkringar och grupppensionsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen av avtalets sparbelopp. LokalTapiola Livbolag äger portföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Kapitalförvaltning Europa Plus strävar efter högre avkastning med lägre risk än marknadsindexet. Tillgångarna i portföljen diversifieras globalt och enligt branscher på aktiemarknader. I en neutralsituation är placeringarnas huvudvikt i Europa.


För vem?

Kapitalförvaltning Europa Plus lämpar sig för investerare som vill anlita en specialist för att bestämma respektive diversifiering i tillgångsklasser, och som strävar efter högre avkastning genom att investera på aktiemarknaderna och godkänner de större riskerna i anslutning till ändringar i marknadsvärde.

Portföljen lämpar sig för en långsiktig investerare, som är villig att hålla placeringsobjektet minst under den rekommenderade innehavstiden.

Bekanta dig med faktablad

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår placeringsportföljens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med information om placeringsportföljens hållbarhet