Portföljbeskrivning

Kapitalförvaltning Finland Plus är ett placeringsobjekt som kan väljas till placeringsförsäkringar och grupppensionsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen av avtalets sparbelopp. LokalTapiola Livbolag äger portföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Kapitalförvaltning Finland Plus strävar efter avkastning genom att placera portföljens tillgångar i huvudsak i finska börsaktier. Dessutom eftersträvas avkastning genom att placera portföljens tillgångar i nordiska företagsobligationer och internationella börsnoterade placeringsprodukter. 

I en neutralsituation är andelen finska aktier i portföljen 75 %, andelen nordiska företagsobligationer 15 % och andelen internationella börsnoterade placeringsprodukter 10 %.

För vem?

Kapitalförvaltning Finland Plus lämpar sig för placerare som vill att en expert beslutar om tillgångsklassdiversifieringen vid respektive tidpunkt och vill särskilt dra nytta av företag i ett specifikt geografiskt område via aktie- och ränteplaceringar samt godkänner riskerna med placering med geografisk koncentrering i jämförelse med en bred geografisk diversifiering.

Portföljen lämpar sig för en långsiktig investerare, som är villig att hålla placeringsobjektet minst under den rekommenderade innehavstiden.
​​​​​​​

Bekanta dig med faktablad

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår placeringsportföljens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med information om placeringsportföljens hållbarhet